Häradsköps gård

Om Häradsköps gård Genom en sammanslagning av 4 mindre närliggande gårdar bildades Häradsköps gård under början av 1800-talet. Upphovsmannen till denna sammanslagning var C.E Wibbling, som också byggde den nuvarande herrgårdsbyggnaden år 1843. På gården ligger en ekbacke där en minnessten blivit rest och där de olika gårdsägarna finns inhuggna med sina namn. Där ses namn som Wibbling, Hök, Stuart, Bengtsson och Johansson. Släktskapet till dagens ägare, Gärskogs går genom Johansson som är morfar till Håkan Gärskog. På gården finns också en skola, där bl.a Vilhelmina Nilsson från Åker undervisat. Skolan lades ner 1930, men byggnaden står fortfarande kvar om än i ett sämre skick. Idag brukas ca 300 ha åker och betesmark. En större del av marken arrenderas, medan ca 90 ha tillhör gården.

OM EMMA PERSSON En dröm har gått i uppfyllelse. Jag har en egen gårdsbutik med kött som är producerat på vår egna gård! Min affärsidé om närproduktion, bygger på både kunskap och hjärta. Under min studietid då jag utbildade mig till livsmedelsagronom på SLU (Sveriges lantbruks universitet) Ultuna fastnade ett djupt intresse i köttkunskap. Jag gjorde mitt examensarbete i ämnet och undersökte hur stress hos nötkreatur påverkar köttkvalitén och hur man kan undvika stress i samband med slakten. Detta gav grunden till mitt stora intresse i köttkvalitet. Sedan 2010 har jag arbetat som Kvalitetscontroller på Axfood kött. Ett arbete som gett mig goda erfarenheter i form av de processteg som köttet går igenom innan det når konsumenten i butik.

HYGIEN OCH KVALITÈ Livsmedelshygien som är så viktigt går som en röd tråd genom hela agronomutbildningen. Med kunskapen från utbildningen och erfarenheten genom mitt senaste arbete som Kvalitetscontroller känner jag en trygghet i att vårt kött kommer att hålla en god kvalitet och hygien av högsta klass när det lämnar vår butik.

För mer information om Häradsköps gård och gårdsbutiken besök https://www.haradskop.se/