Långåsa Grönsaksodling

Vår gård ligger i Långåsa på Småländska Höglandet. Som många andra gårdar i trakten bedrevs här mjölkproduktion under 1900-talet. Det omgivande landskapet är präglat av betesdjur och av skogen, som vi brukar. Sedan 2020 driver Matthew och Stina jordbruket som kommer utvecklas regenerativt framöver. Vi bedriver småskalig grönsaksproduktion till försäljning direkt till konsument.

GRÖNSAKER

Våra grönsaker odlas för hand i permanenta bäddar. Det innebär att när bädden är etablerad bearbetar vi den minimalt. Grönsakerna gödslas med grönmassa, kompost, och brunnen stallgödsel. Vi använder oss också av gröngödsling i växtföljden. För att ta vara på vår korta växtsäsong förkultiveras flera av grödorna inomhus och i kallväxthus. Vi odlar både på friland och i ouppvärmd växttunnel. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel och gynnar för pollinerare genom att odla blommor. Grönsakerna säljs endast direkt till våra kunder.

Vi har grönsaker från Långåsa om det är säsong och om det finns. Mer information om Långåsa hittar du här: https://www.langasa.se